zaterdag 17 oktober 2009 21:17

Voor de reformatie

Het is vrijwel zeker dat de huidige kerk nog ongeveer op dezelfde plaats staat als de eerste kapel, die door de parochie van Lekkerkerk in 1455 werd gebouwd en door diens pastoor werd bediend.
De kapel werd in 1492 vergroot en na toestemming van de Bisschop van Utrecht tot parochiekerk verheven.
Uit "informatie op de verpondingen van 1514" (zie "25 eeuwen Alblasserwaard" door M.W.Schakel) blijkt dat de parochie in die tijd werd bediend door pastoor Joost Janszoon.
Nieuw-Lekkerland, dat 2 jaar daarvoor voor een kwart door de Geldersen werd verbrand, had toen 60 huizen en 275 inwoners.
In 1567 schijnt Nieuw-Lekkerland Jan Jansz. als pastoor gehad te hebben, die ook de kerk van Elshout bediende. Hij werd in 1575 in Oudewater vermoord.                     

Na de reformatie

Evenals de meeste gemeenten in de Alblasserwaard, ging ook Nieuw-Lekkerland rond 1572 over tot de reformatie.
De kerk ging in 1575, evenals de kerk van Alblasserdam, in vlammen op. Oorzaak van de branden was naar alle waarschijnlijkheid brandstichting door de Spanjaarden, die op 2 september van dat jaar onder leiding van Hierges de schans bij Elshout veroverden.
De combinatie Lekkerkerk/Nieuw-Lekkerland had toen Theodoricus Petri als predikant, die in 1579 werd opgevolgd door Clemens Roseus uit Bergambacht welke tot 1613 aan deze gemeenten verbonden bleef. Of de kerk, na de verwoesting door de Spanjaarden, is herbouwd is niet bekend, maar in een kerkenraadsboek wordt vermeld 'In 1646 is de kerk merkelijk gerepareerd, hebbende lange tijd open gelegen en zeer gedestreert'.
De kerk bestond toen uit een schip, de zgn. Nieuwe kerk, en een koor, de zgn. Oude kerk, en was voorzien van een torenspits en een leiendak.
In 1703 werd de kap en het leiendak van het koor grondig gerepareerd.
Het koor werd in 1828 gesloopt en de vrijgekomen grond werd gebruikt voor uitbreiding van de begraafplaats, die toen zowel voor als achter de kerk was gelegen.
Verder werd ongeveer dezelfde tijd het gemeentebestuur toestemming verleend om tegen de westtorenmuur op kerkgrond een onderwijzerswoning met schoollokaal te bouwen.

Zelfstandige gemeente 

In 1616 werd de kerkelijke verbinding met Lekkerkerk verbroken en werd Nieuw-Lekkerland een zelfstandige gemeente. 
De namen van de predikanten die de gemeente Nieuw-Lekkerland daarna dienden staan op het predikantenbord in de consistoriekamer.  

 

                                   

                                     NAAMLIJST                                                
                                           van
                      PREDIKANTEN VANAF 1616
           DIE Nw. LEKKERLAND GEDIEND HEBBEN

 

 

 

GERARDUS VERSTEGUS   Beroepen 1616   Vertrokken 1624

ERASMUS PALUDANUS   Beroepen 1624   Vertrokken 1630

JACOBUS OUTHOVIUS   Beroepen van Aelburg in 1634   Emeritus in 1664

REINERUS VOSSIUS   Beroepen als proponent te Bommel 1665   Gestorven  1671

JOHANNIS BRANDOLPHUS   Beroepen v. Issem in 1672   Vertrokken naar Weesp 1680

PETRUS VAN DER VELDEN   Beroepen  als proponent in 1681   Gestorven in 1723

JOHANNES BAUDY   Beroepen van Varik in 1724   Emeritus in 1762

PHILIPPUS VERMAAT   Beroepen als proponent in 1762   Vertrokken 1764

HERMANUS G. BAKKER   Beroepen als proponent in 1764   Emeritus in 1792

JACOBUS DAGEVOS   Beroepen van Terheide in 1792   Afgezet 1795

STEPHANUS I. BROEKMAN   Beroepen als Emeritus 1796   Vertrokken naar Maasland 1799

JACOB VAN SCHAGEN   Beroepen v. Wilsveen in 1799   Emeritus 1809

CORNELIS KUMSSIUS   Beroepen v. Ouwerkerk 1809   Vertrokken n. Veen 1818

DANIEL HENDRIK HORST   Beroepen v. ‘T. Waal en Honiswijk 1819   Vertrokken in 1823

ADOLF JOHAN DIEMONT   Beroepen als proponent in 1824   Vertrokken n. Tuil 1826

HENRICUS R. DE HOLL   Beroepen 1826   Vertrokken n. Broek in Waterland 1827

GIJSBERT BOELE VAN SCHAGEN   Beroepen als proponent in 1828   Emeritus 1880

JAN WOUTER HERMAN KALKMAN   Beroepen als proponent in 1880   Vertrokken n. Maassluis in 1884

PIETER SEGBOER   Beroepen van Hoogvliet 1885   Overgegaan n. Ger. Kerk in 1888

LODEWIJK HIJMANS   Beroepen v. Zaltbommel 1888   Vertrokken n. Koudekerke in 1892

HENDRIK JAN HULSCHER   Beroepen v. Colijnsplaat in 1895   Gestorven 1919

GERARD ALERS   Beroepen v. Middelharnis 1921   Vertrokken n. Dordrecht 1930

JOHANNIS VAN DORSSEN   Beroepen van Nw. Beierland in 1933   Gestorven in 1947

BEREND HAVERKAMP   Beroepen van Veen in 1953   Vertrokken n. Groenekan 1957

WILLEM CHRISTIAAN HOVIUS   Beroepen als proponent in 1961   Vertrokken n. Katwijk a/Zee 1966

TJITZE DE JONG   Beroepen als proponent in 1969   Vertrokken n. Garderen 1974

WILLEM VERBOOM   Beroepen als proponent in 1978   Vertrokken n. Zegveld 1983

HUGO PENNING   Beroepen van Montfoort in 1984   Vertrokken n. Hedel 1992

CORNELIS VAN DEN BERG   Beroepen van Katwijk a/Zee 1992   Vertrokken n. Grand Rapids U.S.A. 1997

JAN BELDER   Beroepen van Katwijk a/Zee 1997   Vertrokken n. Dordrecht 2002

JAN ARIE VAN DEN BERG Beroepen v.Johannesburg Z.A. 2002 Vertrokken n.IJsselmuiden-Grafhorst 2008

JOHAN REINHARD VOLK   Beroepen van Urk 2002   Emeritus in 2007

JACOB NICOLAAS ZUIJDERDUIJN Beroepen van Valburg-Homoet 2007 Vertrokken n. Oosterwolde-Noordeinde 2013

ERNST GOUDA    Beroepen van Oude Pekela 2009

Een nieuwe kerk

Al spoedig bleek dat het schip, waarin toen gekerkt werd, ook niet al te best meer was, zodat er een aanzienlijke reparatie nodig was. Verder lag de vloer van de kerk 'enige voeten lager dan de kruin van de dijk, waardoor de uitoefening van de openbare godsdienst meer dan eenmaal verhinderd werd door invloeijing en het in de kerk zo vochtig was dat de matten van de niet lang geleden ingebrachte stoelen bijna allen moesten vernieuwd worden'.
Anderzijds zou de kerk jaarlijks meerder inkomen hebben wanneer aan de veelvuldige aanvragen om zitplaatsen tegen een jaarlijkse contributie, kon worden voldaan.
Dit lezen we in een brief van 11 juli 1841 van de kerkvoogden aan het gemeentebestuur.
Uiteindelijk werd besloten een nieuwe kerk te bouwen.

Hiervoor werd een ontwerp gemaakt door bouwmeester D. Slingerland uit Meerkerk. De kosten werden geraamd op ca. f 14.000,--. De kerkvoogdij had geen geld en kon niet meer bijdragen dan f 4000,--. Verschillende verzoekschriften om subsidie werden verzonden aan Z.M. den Koning, aan de Gedeputeerde Staten van Z.H. en aan de Algemeene Christelijke Synode, die elk f 2000,-- toekenden. Voor het resterende tekort wordt een geldlening aangegaan van f 12.000,-- bestaande uit 60 aandelen groot f 200,--.

De uiteindelijke bouwkosten, inclusief het plaatsen en afbreken van een noodkeet, waarin gedurende de bouw van de kerk de godsdienstoefeningen werden gehouden, bedroegen f 17.033,24. De eerste godsdienstoefening in de nieuwe kerk, waarvoor de eerste steen werd gelegd op 26 mei 1847, werd gehouden op zondag 30 januari 1848.

In 1853 werd de kerk voorzien van een orgel geschonken door de ambachtsheer Fop Smit.

Eerste kerkuitbreiding

Vanwege een tekort aan zitplaatsen werd de kerk in 1966/67 aan de noordzijde uitgebreid.

 Tweede kerkuitbreiding 

Ditzelfde probleem deed zich 25 jaar later weer voor. Opnieuw werden uitbreidingsplannen gemaakt wat uiteindelijk in 1994 resulteerde in een nieuwe uitbreiding aan de noordzijde waarmee de huidige toestand ontstond. De uitbreiding van 1966/67 werd hierbij geheel gesloopt.

Laatst aangepast op woensdag 02 oktober 2013 18:29
 

Agenda

<<  Juli 2019  >>
 zo  ma  di  wo  do  vr  za 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  9101112
151617181920
21222324252627
28293031   

We(r)kwoord

Wendt u naar mij toe en wordt behouden...want Ik ben God en niemand meer. Jes.45:22

 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland