zaterdag, 20 december 2014 22:10
Zaterdagavond 20 december 2014 was er weer de kerstmaaltijd in Onder de wiek. Tijdens deze maaltijd hebben de gasten kunnen genieten van heerlijke gerechten, die grotendeels door gemeenteleden zijn gemaakt. Tijdens de maaltijd was er een goede sfeer en jong tot oud heeft zich prima vermaakt!
Tijdens een korte overdenking wees dhr. Jo Molenaar ons er op dat ons leven... Lees meer...
 
 
 
dinsdag, 25 november 2014 21:07

Ha puzzelvrienden! 

Alweer de laatste puzzel van dit jaar. Dit keer een puzzel over de geboorte van Jezus. Kun jij de woordzoeker...

Lees meer...
 
 
 
donderdag, 18 december 2014 13:36

[...]Beroep ds. Van Wijk: We zien terug op een goede en gezegende dienst afgelopen zondagmorgen met de beroepen predikant. Gods Woord werd ons vanuit Lukas 1 verkondigd waarbij de verzen 34 en 35 centraal stonden. Fijn en goed dat er door veel kinderen, jongeren en ouderen na de dienst van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om ds. Van Wijk, zijn vrouw en hun kinderen de hand te geven. Het zal hun vast goed hebben gedaan. Inmiddels ligt de informele ... 

Lees meer...
 
 
 
donderdag, 18 december 2014 12:51

[...]Dankzegging: Na het Heilig Avondmaal is het goed om de Heere te danken. In het vroegchristelijke geschrift Didache, ‘de leer van de apostelen’, een geschrift uit de tweede eeuw, volgt er na de viering van het Heilig Avondmaal eveneens een dankzegging: ‘Na het verzadigd zijn moet u als volgt dankzeggen: Wij danken U, Heilige Vader, om Uw heilige naam, die U in onze harten hebt doen inwonen en om de kennis en het geloof en de onsterfelijkheid, die U ons hebt leren kennen door ...

Lees meer...
 
 
 
vrijdag, 05 december 2014 09:22
ADVENTSZANGAVOND

D.V. zaterdag 6 december 2014 is er een adventszangavond in de Dorpskerk te Nieuw-Lekkerland, Lekdijk 118.
 
Samen met:
Jong Gemengd Koor “MARCANDO” uit Nieuw-Lekkerland
en Chr. Gemengd Koor “OUDERKERK” uit Ouderkerk aan den IJssel
Lees meer...
 
 
 
dinsdag, 02 december 2014 20:06

[...]Avondmaal: ‘Wat heeft de apostel tegen u gezegd, zo vaak u het sacrament ontvangt? Zo vaak wij het sacrament ontvangen, verkondigen wij de dood van de Heer’. Als wij de dood verkondigen, verkondigen we de vergeving der zonden. Als het bloed – zo vaak het wordt uitgestort – tot vergeving der zonden wordt uitgestort, dan moet ik dat dus altijd ontvangen, opdat het altijd aan mij de zonden vergeeft. Ik die altijd zondig, moet altijd een ... 

Lees meer...
 
 
 
 

Diensten

Zondag: 10.00 - 11.30uur
Zondag: 18.30 - 20.00uur

Locatie

Lekdijk 118
Nieuw-Lekkerland

Postadres

Scriba A.M. Versteeg
Roerdomp 48
2957 NE Nieuw-Lekkerland